1 erkek tanıklığına 2 kadın tanıklığı konusu# Kadınsal

Adalet ve esitlik farklidir. Bazen esit olmak bazende adaletli olmak gerekir.

Tabi konuya Allah'ın penceresinden bakmak cüz-i iradeye sahip insan için mümkün değil. Ancak bu konuyu anlaya bilmek adına erkek ve kadın yaratılışı, biyolojisi ve toplumsal normlar ve dahi konuya sadece bu günden bakarak değil tüm tarihsel süreç içerisinde kadının misyon ve taşıdığı değere göre bakmak gerek. 

Birinin uydurma bir yargısı olmadığını ve kur'an-ı kerimde geçen ve Allahın sözü olarak görülen bir kaideyi yok saymak ve kabul etmemek o konunun herhangi birinin kabul ettiği yörüngede olduğunu göstermez. İslami kural ve kaideleri tüm yanları ile değerlendirmek gerek ama bunu yapabilmek için konu ile çok ilgili olmak ve bilgi sahibi olunması gerekir. 

O halde sorulması gereken konu, size kadının değersizleştirildiği bir yargıyı, Allah kendi yarattığı bir varlığa neden yüklesin. Allah için erkeği yaratmakla kadını yaratmak arasında bir fark var mı acaba. Dünyada ki tüm canlı türleri kendi içinde sınıflandırılmışken ve iki tür insan yaratılmışken mutlaka belli farklılıkları olacak ve belli açılardan sınıflandırılacaktır. 

Ve maalesef İslam'da kadının rolü ve durumunu hiç bir bilgi ve temel olmadan koca bir dinin ve yaratıcının neymiş kadın ikinci sınıfmış ve bırakın erkekleri, kadını yaratan Allah ve onun son dini İslam kadını yok sayıyormuş. sadece bilmeden yapılan değerlendirmelere üzülüyor ve hayretle bakıyorum. Hatta konusu açılmışken aynı kitap diğer dinden olanları da yok sayıyor ve gayrı müslimlerden ayrı bir vergi alınmasını söylüyor, demek ki islam ve kuran diğer dinden olanların hidayete ermeleri ve islam ile müşerref olma ihtimalini gözden kaçırmış, çok yazık. 

Maalesef ben de bu tutumları kabul etmiyor ve yanlış buluyorum.  

“Bir erkek tanıklığına karşı iki kadın tanıklığı.” Kuran’daki, kadını ikinci sınıf varlığa indirgeyen bu hükmü, “evrensel” ve “Tanrısal” kural veya norm olarak kabul etmiyorum. Buradan herkese duyurmuş olayım.