oedipus kompleksi# Kültür Sanat

Kompleks adını bir Antik Yunan oyunundan alır: Kral Oedipus. Antik Yunan oyunu ise mitten. Aslında Oedipus Tyrannus diye geçer. Sophoklesin Dionysos şenlikleri için yazdığı bir oyundur. O dönemde yarışmalara tek bir oyunla değil 3 tragedya 1 satır ile katılınırmış. O yüzden devamı vardır.

Oyunda babasını öldürüp annesiyle evlenmesi kaderi olan Oedipus'un (adı bebekken ayakları zincirlenerek terkedilişinden dolayı şiş ayak anlamına gelir) bunu sorgulayarak öğrenmesi anlatılır. Oyun boyunca hakim olan endişe annesiyle birlikte olmuş olma korkusudur. Bunu rüyalarında da gördüğünü söylediğinde eşi (aslında annesi) herkesin böyle rüyalar gördüğünü söyleyerek rahatlatmaya çalışır. 

Freud . 18 Mart 2020 10:36

Başlıkla ilgili tüm yazılar