ahmed el belhi# Tarih

Psikologlarından biri kabul edilmektedir. Anksiyete ve duygudurum bozukluklarına ilişkin bilişsel tedaviler önermiştir. Ruhsal bozukluklara hatalı düşünmelerin sebep olduğunu vurgulamıştır.

Belhi, 849 yılında Afganistan’ın Belh şehrinde doğmuştu. İçedönük bir yapısı vardı. Hekimliğinin yanında coğrafya ve ilahiyat ile ilgilenmişti. Güzel söz söylemede de ustaydı. Öyle ki kaynaklar Belhi konuşurken ‘bir mücevher yağmuru’ gibi konuştuğunu anlatmak istediği konuyu oldukça öz bir şekilde anlatabildiğini kaydetmiştir.

İçedönük yapısı başta kendisi olmak üzere insanların düşünce süreçlerini daha iyi analiz etmesini sağlamıştır. Güzel söz söyleyebiliyor olması onun iyi bir psikolog olmasına katkı sağlamış gibi görünüyor.

En önemli eseri Mesâlihu'l-ebdân ve'l-enfüs yani Beden ve Ruh Sağlığını Koruma’dır. Bu eserde psiko-somatik hastalıklarla ilgili paragraf ise dikkat çekicidir. Öncelikle psiko-somatik hastalıklardan bahsedelim. Bu tip hastalarda psikolojik sorunlar fiziksel bir biçim almışlardır. Hasta, bedeninde ağrı hissetmesine rağmen -örneğin kolunda ya da karnında- yapılan tüm incelemeler sonucunda herhangi bir bedensel bozukluğu olmadığı görülmektedir. Böylece durumun örneğin kaygıya bağlı bir psikolojik sorun olabileceği ihtimali akla gelir. ‘Soma’ beden demektir. Bu tip hastalar, psikolojik sorunlarını ‘somatize’ ederler yani ‘bedenleştirirler’.

Şimdi de Belhi’nin dediklerine bakalım:

‘İnsanın hayatının devamı ruhu ve bedeniyledir. İnsani fiillerin meydana gelmesi için bu ikisi bir arada olmadan insanın bekası düşünülemez. Dolayısıyla ruh ve beden meydana gelen musibetler ve maruz kaldıkları acılarda ortaktırlar. Nasıl ki, beden hastalanıp acı ve elem duyduğunda bu, anlamak, bilmek ve onun dışındaki ruhi güçlerin işlerini olması gerektiği gibi yapmasını ve bu acılarla insanın ruha eziyet veren ve endişelendiren şeyleri yok edecek işleri yapmaya kendisini vermesini engelliyorsa, ruhtaki bu durum da insanın bedeni lezzetlerden zevk almasını ve bunların olması gerektiği gibi yapmasını engeller...