malazgirt savaşı# Tarih

Bu savaş, Anadolu'nun tam olarak Türkleşmesi ve savaşçı olan Türklerin, eski Cihad Akınlarını tekrar başlatacağının habercisi idi. Abbasiler döneminde biten bu akınlar, Avrupayı İslami fetihlerden bir süre için uzak tutmuştu. Ancak Anadolu'yu ele geçiren ve Hristiyan Avrupa ile Müslüman Ortadoğu arasında tampon bölge oluşturan Bizans devletinin çok büyük bir güç ve toprak kaybına neden olan Türkler, aradaki bu bölgeyi ele geçirerek Avrupa'ya başlayacak yeni akınların habercisi oluyordu. Ayrıca İslam dünyasında büyük bir birlik sağlamış olan Türkler bu birlikteliği Hristiyan Avrupa'ya karşı kullanacaktı. Bütün İslam dünyasının Türklerin önderliğinde Avrupa'ya akın başlatmalarını önceden gören Papa, önlem olarak Haçlı Seferlerini başlatacak ve bu da kısmi olarak işe yarayacaktı. Ancak yine de Türklerin Avrupa'ya yaptığı akınları durduramayacaktı. Malazgirt savaşı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan ilk savaş olarak bilinir. 

duraktainecekvar . 09 Aralık 2020 16:17

Başlıkla ilgili tüm yazılar