paranın değerini ne belirler# Gündem

Paranin gücünü demokrasi, insan haklari, adalet ve istikrar belirler.. sonrada üretim gücü paranin degerini yükseltir.

Jön . 25 Ağustos 2020 22:19

Başlıkla ilgili tüm yazılar