ali küçük# Biyografiler

Ben Yar Rab dediğim anda telsizsiz, telgrafsız, aracısız, beni duyabilen bir Allah ile karşı karşıya isem o zaman devreye birilerini sokmamım, birilerinin dualarının gölgesinde birilerinin tavassutu ile dua ederek şahsiyetimin iki paralık olmasına ne gerek var.

Ali Küçük

yüzüklerinefendisi . 03 Kasım 2019 17:10

Başlıkla ilgili tüm yazılar