ali küçük# Biyografiler

Ben Yar Rab dediğim anda telsizsiz, telgrafsız, aracısız, beni duyabilen bir Allah ile karşı karşıya isem o zaman devreye birilerini sokmamım, birilerinin dualarının gölgesinde birilerinin tavassutu ile dua ederek şahsiyetimin iki paralık olmasına ne gerek var.

Ali Küçük

Besairu'l-Kur'an adlı Kur'an tefsirinin yazarı. 5 Kasım 2017 tarihinde Konya'da vefat etmiştir. http://www.alikucukhoca.com/