kopya çeken tıp öğrencisi# Eğitim

14.12.2020 tarihinde, Mynet'teki bir haberde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan bir öğrencinin, uzaktan eğitim sistemli sınavda, sistemi istismar edip dört arkadaşına soruları yaptırarak kopya çektiğine dair bir haber var idi. Bu, aslında bir haberden de öte bir problemin alameti, küçük bir yansıması gibi görünüyor. Hepsi olmasa da genel anlamda, "İnsanlar niçin okuyor?" sorusu akla geliyor. Sevdikleri ve hedefleri de olup bununla beraber yaşamlarını idame edebilecek standartlara erişmek için mi yoksa sadece asgarinin iki, üç basamak üzerinde olan orta seviye bir sosyal mesleğe ulaşıp rahat bir yaşam sürmek için mi?! Böylesi haberleri okuyunca ya da havadisleri duyunca, insanın aklına doğal olarak ikinci önerme geliyor. Bugün, İTÜ, ODTÜ gibi teknik okulları yahut Boğaziçi, Galatasaray gibi dilsel okulları bitiren kimseler içinden dahi spesifik bir konuya dair diyalog ve istişare etmek istemeyen, buna gönlü olmayan insanlar olabiliyor. Öyle garip kimselere denk gelmek mümkün ki, bunlara bakınca insanların okumayı severek değil, salt mesleği severek okumuş oldukları kaygısı doğuyor. Bir kimsenin, tıp gibi, hukuk gibi ciddi ve prestijli bölümlerde dahi kopya çekmeye teşebbüs etmesi ciddi bir umutsuzluk kaynağı olabilir istikbalde adına. Yarın öbür gün, böyle kimseler, iyi konumlara gelecek, ödüller alacak belki. Ve bu konumlarda, kendini geliştirmemiş, işini gerçek anlamda özümsememiş kimselerin adaletli ve problem çözücü olması oldukça zor görünüyor!

yunusemreyucebas . 15 Aralık 2020 04:04

Başlıkla ilgili tüm yazılar