ilm-i sima# Bilim ve Teknoloji

Şu an bir delikanlı gelse beni ilm-i simam ona her şeyi söyler.. şuan ki modum herkese karşı çözülmeye müsait bir hal.. 

İlmi olarak bakarsak Erzurumlu İbrahim Hakkı hocası Efendimizin amcası Hz. Abbasın soyundan gelen Tillo'lu şeyh Fakirullah'ın himmeti ve öğretisi ile kaleme aldı "Mağrifetname" bu konuda çok değerli bir eserdir. 

Öyle herkesin okuyup anlaya bileceği bir eser değildir.. Ben sadeleştirilmiş bir versiyonunu okudum ama bir çok yerinde zorlandım diyebilirim.. 

Şeyh Fakirullah bir gün öğrencisin İbrahim Hakkı hz'lerine; "Sen bu tillo'nun sokaklarını nasıl avucunun içi gibi biliyorsan bende fezayı (uzayı) o derece bilirim" demiştir.. Bu da onun Astroloji ve yıldızlar konusunda ne kadar maharetli olduğunu göstermiştir.

Rabbim şeyh Fakirullah'tan ve Erzurumlu İbrahim Hakkı hz'lerinden razı olsun.. 

fatihözekinci . 16 Aralık 2020 21:17

Başlıkla ilgili tüm yazılar