ilm-i sima# Bilim ve Teknoloji

Şu an bir delikanlı gelse beni ilm-i simam ona her şeyi söyler.. şuan ki modum herkese karşı çözülmeye müsait bir hal.. 

İlmi olarak bakarsak Erzurumlu İbrahim Hakkı hocası Efendimizin amcası Hz. Abbasın soyundan gelen Tillo'lu şeyh Fakirullah'ın himmeti ve öğretisi ile kaleme aldı "Mağrifetname" bu konuda çok değerli bir eserdir. 

Öyle herkesin okuyup anlaya bileceği bir eser değildir.. Ben sadeleştirilmiş bir versiyonunu okudum ama bir çok yerinde zorlandım diyebilirim.. 

Şeyh Fakirullah bir gün öğrencisin İbrahim Hakkı hz'lerine; "Sen bu tillo'nun sokaklarını nasıl avucunun içi gibi biliyorsan bende fezayı (uzayı) o derece bilirim" demiştir.. Bu da onun Astroloji ve yıldızlar konusunda ne kadar maharetli olduğunu göstermiştir.

Rabbim şeyh Fakirullah'tan ve Erzurumlu İbrahim Hakkı hz'lerinden razı olsun.. 

İlmi sima kısa tanımıyla vücut yapısından hareketle karakter analizi yapılmasını ifade eder. Vücut yapısı ve karakter arasında doğal bir irtibat olduğu inancı ile ortaya çıkan ilmi sima batıda ve bilimsel terminolojide fizyonomi, doğu terminolojisinde ise ilmi feraset, ilmi kıyafet gibi isimlerle bilinir. Bilimsel temelden yoksun olduğu eleştirileri yapılsa da özellikle istihbarat ve güvenlik, satı ve pazarlama alanlarında ilmi sima verilerinden faydalanılmaktadır.


Filozoflar bu alana ilişkin açıklamalar yaparken, İslam âleminde bazı ulema ilmi sima bilgilerini kullanmışlardır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname isimli kapsamlı eserinde ilmi sima konusuna da temas etmiştir:
‘Allah insanı en güzel şekilde süsleyip nurlandırmıştır. Bunun yani sıra, insanları şekil ve karakter olarak değişik yaratmıştır. Sonra lütuf ve inayeti ile şekli karakterin ve azayı(organları) da ahlakın belirtisi kılmıştır. Böylece, insan önce kendi görünümünden kendi karakterini tanımlayarak ihtimam ile ahlakını güzelleştirir.’
Eski Yunan’da da bu alana ilişkin çalışmalar olsa da fizyonominin temellerinin Çin’de atıldığı görüşü kabul görmektedir. Çinliler yüz biçimlerine göre karakter özelliklerini ve başarı düzeylerini tespit etmeye çalışmışlardır. Çin’den sonra fizyonomi ile ilgili farklı görüşler ortaya çıkmış olsa da Çin ekolünde önemli bir yer kaşlar, gözler, ağız, burun ve kulaklar diğer ekollerde de önemli yere sahiptir.
Yüz okuma ile;
 •          Duygusal durumlar,
 •          Arkadaşlık,
 •          Ketumluk,
 •          Karar verme becerileri
 •          Merhamet ve zalimlik gibi özelikler hakkında bilgi edinmek mümkündür
Okuma Önerileri
 • İskender Fahreddin, Fizyonomi (Eski bir eser)
 • Erol Göka-Murat Beyazyüz, Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı?
 • Halid Ziya Uşaklıgil, Ruhun Lisanı: İlmi Sima
 • Mustafa Bin Bali, Yüzler Hali söyler
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname 18.yy.
 • Mehmet Ali Bulut - Elfabe