miryokefalon savaşı# Tarih

Tam filmi yapılacak tarihi öneme sahip zafer dolu bir savaş.. Ama günümüz yapımcılarında bu filmi hak ettiği kalite de yapacak birilerinin olduğunu sanmıyorum..

17 Eylül 1176 da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında, Denizli ilimiz sınırları içinde gerçekleşmiş, Anadolu Selçuklu Devletinin kazandığı bu savaşla Türklerin Anadolu’daki hakimiyetini kesinleştirmiştir. 

Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan, stratejik avantajlarını ortadan kaldırıp ağır hasarlar verdiği Bizans ordusunu tam manasıyla sindirmiş ve üstünlüğü ele geçirmişti ancak savunma yaparak daha az kayıp veren Bizans ordusunu tamamen yok etmenin kolay olmayacağını görüp İmparator Manuel’e barış yapmayı tercih etti. Sultanı 2. Kılıç Arslan Elçisini, bir İran savaş atı ve bir kılıç hediyesiyle birlikte barış şartlarını müzakere etmek için Bizans İmparatoru Manuel’e gönderdi. Yapılan müzakere de Eskişehir ve Gümüşsu kalelerinin yıkılması şartıyla Bizans ordusuna saldırı olmadan geri çekilebileceğini teklif edince Manuel, çaresizliğin verdiği tesir ile barış teklifini derhal kabul etmiştir. 

Nihayetinde Miryokeflon Savaşı Bizans için bir hezimet, Selçuklular için ise Anadolu’nun hâkimiyetini kesinleştirdiği mühim bir başarı olmuştur. 

Miryokefalon Savaşı ile Selçuklular, Anadolu üzerindeki hakimiyetlerini kesinleştirmiş, Bizans bu tarihten sonra Anadolu üzerindeki emellerinden vazgeçmek zorunda kalmıştır.