yapışkan_kağıt neler yazmış

Yazar takip için üye girişi yap. Bu yazarı 2 kişi takip ediyor

Seni kurtaran cümle dünyanın en güzel cümlesidir.

Estağfirullah el-Azim


The Cheap Toothpick Syndrome

Ekonominizi zekice ve düşünerek yönetin, her şey sıcak para demek değildir. 

Eğer saatte 200 TL kazanıyorsanız taksiden 50 TL kar etmek için otobüse binip 30 dk. a kaybetmeyin,


İstanbul deyince aklıma martı gelir
Yarısı gümüş, yarısı köpük
Yarısı balık yarısı kuş
İstanbul deyince aklıma bir masal gelir
Bir varmış, bir yokmuş
İstanbul deyince aklıma Gülcemal gelir
Anadolu’da toprak damlı bir evde
Gülcemal üstüne türküler söylenir
Süt akar cümle musluklarından
Direklerinde güller tomurcuklanır
Anadolu’da toprak damlı bir evde çocukluğum
Gülcemalle gider İstanbul’a
Gülcemalle gelir
İstanbul deyince aklıma
Bir sepet kınalı yapıncak gelir

Bedri Rahmi

Allah bütün insanları yaratmıştır. Hiç bir insanın bir insana üstünlüğü yoktur.

Bütün bu eşit insanların arasında bir kulunu seçer. Artık o peygamberdir. Yeryüzündeki bütün insanlardan daha üstündür. 


Hiç bir toprak parçasının başka bir toprak parçasına üstünlüğü yoktur. 

Allah'ın yaratmış olduğu bütün günler Allah katında eşittir. 

Ancak Allah bir günü seçerse o gün diğer günlerden daha üstün olur ve sende o günü diğer günlerden üstün tutabilirsin.

Allah bir toprak parçasını üstün kılarsa artık o toprak parçası diğer toprak parçalarından daha üstündür. 

İnsanlar kendilerini Allah'ın yerine koyup Allah'ın seçtiği gibi kafalarına göre şu gün bugünden üstündür. Bugün değerlidir. Bu gece bu geceden daha evladır. Bu toprak bu topraktan daha değerlidir. demeye başlarlarsa farkında olmadan Allah'ın bir sıfatını kendilerine vermeye başlarlar. 

Çünkü seçmek ve üstün kılmak sadece ve sadece Allah'a mahsustur. 


Bütün taş parçaları taştır. Eşittir. Ama Allah öyle bir seçim yapmış ki. Kabenin dışında bir taşa secde ettiğinde kafir oluyorsun. 

Kabe de taş. Ama Kabenin önünde secde ettiğinde Allah'a kulluk etmiş oluyorsun. 


Sırtını geriye yaslayıp, "Biz peygamberin doğduğu günü özel yapsak ne olur."

Çok şey olur. Sen Allah'ın seçmediğini seçtiğinden ötürü kendini dininde tehlikeye sokmuş olursun.

Eğer o günde bir hayır olsaydı, o günde bir bereket olmuş olsaydı Ramazanı müminler için seçen Allah, bu günü de müminler için seçerdi. 

Mevlit, Regaip, Miraç için bugünlerin diğer günlerden üstün olduğuna dair Allah'dan ve Resulünden bir kanıt bir delil yoktur. 


Böyle biline

Bütün Peygamberler'in bir amaç için gelmiştir. "Allah birdir, başka bir ilah yoktur. Allahtan başkasına ibadet edilmez. Allahtan başkasına dua edilmez". 

Bu bütün Peygamberler için geçerlidir. 

Sadece bir Peygamber diğerlerinden ayrılıyor. O da Lut Aleyhisselamdır. Lut aleyhisselam diğer peygamberlerin aksine kendi kavmine gittiğinde onlara ilk olarak yaptıkları pisliği terk etmeye davet ediyor.Kurban ibadeti Allah'ın bizler için teşri buyurduğu çok önemli bir ibadettir. Kurban kesmek kulun Rabbine karşı maddî ve manevî, amelî ve itikâdî olarak boğun eğişini O’nun yolunda kan akıtarak göstermesidir.  

Kurban kesen kimsenin ecri de elbette ki büyük olacaktır. 

Kesilen kurbanın kılları âdetince sevâb verilmesi ve kurban kanının daha yere düşmeden günahların silinmesi gibi birçok hayrı elde etmeğe vesiledir.

Rabbimiz Allâh Subhânehu ve Teâlâ, bu ibâdeti hayatımız boyunca kabul edeceği bir şekilde yerine getirebilmeyi bizlere nasib etsin. 

Allâhumme Âmîn.

Allah'ım! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Buhari, Müslim


Allah'ım! Senden hidayet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği istiyorum

Müslim


Allah'ım! Beni bağışla, bana merhamet et, beni doğru yola ve işlere yönlendir, bana afiyet ve rızık ver.

Müslim


Allah'ım ! Ey kalpleri yönlendiren! Kalplerimizi Sana itaate yönlendir!

Müslim


Takat getirilemeyecek musibetten, helâkı sürükleyen talihsizlikten, kötü hükümden/kaderden ve düşmanı sevindirecek felaketten Allah'a sığının

Buhari, Müslim


Allah'ım bütün işlerimin başı olan dinim kosunda hakkında hayırlı olanı bana nasip et! Yaşamımı sürdürdüğüm şu dünyamda hakkımda hayırlı olanı bana nasip et! Dirilip döneceğim yer olan ahiretim hakkımda hayırlı olanı bana nasip et! Hayatı benim için daha çok hayır kazanmama vesile kıl! Ölümümü de her türlü kötülükten kurtulup rahata ermeme vesile kıl

Müslim


Allah'ım bana doğru yolu göster ve beni bu yolda başarılı kıl

Müslim


Allah'ım Senden hidayet ve başarı niyaz ederim.

Müslim


Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, aşırı ihtiyarlıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Kabir azabından Sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım. Borç altında ezilmekten ve (kötü) kişilerin musallat olmasından Sana sığınırım.

Müslim


Allah'ım ben günahlarımla kendime çok zulmettim. Günahları ise senden başka kimse bağışlayamaz. Katından bir lütufla beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz Sen, çok bağışlayıcı ve pek merhametlisin.

Buhari, Müslim


Allah'ım! Günahlarımı, cahilliğimi, işlerimde haddi aşmamı ve Senin benden daha iyi bildiğin (bütün günahlarımı) bağışla! Allah'ım Ciddi ve şaka yollu yaptığım, yanlışlıkla ve kasden işlediğim günahlarımı bağışla! (Çünkü saydığım) bütün bu kusurlar bende var. Allah'ım Önceden yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum ve Senin benden daha iyi bildiğin (bütün günahlarımı) bağışla! Önce geçiren de Sensin, geride bırakan da Sensin. Senin her şeye gücün yeter.

Buhari, Müslim


Allah'ım! Yaptığım ve yapmadığım işlerin şerrinden Sana sığınırım

Müslim


Allah'ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın gelen cezândan ve Senin gazabına neden olan her şeyden Sana sığınırım.

Müslim


Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, aşırı ihtiyarlıktan ve kabir azabından Sana sığınırım. Allah'ım! Nefsime takva nasip et ve onu (günahlardan) arındır. Onu en iyi arındıracak olan Sensin. Onun yegane sahibi ve yardımcısı da sensin. Allah'ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Müslim


Allah'ım! Sana teslim oldum, Sana iman ettim, Sana güvenip dayandım ve Sana yöneldim. Senin yardımınla (düşmanlara karşı) mücadele ettim. Senin hükmüne müracaat ettim. Önceden yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve Senin benden daha iyi bildiğin (bütün günahlarımı) bağışla! Önce geçiren de Sensin, geride bırakan da Sensin. Senden başka hak ilâh yoktur. 

Buhari, Müslim


Allah'ım! Cehennem fitnesinden, cehennem azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. 

Ebû Dâvûd, Tirmizî


Allah'ım! Kötü ahlaktan, kötü amellerden ve kötü arzulardan Sana sığınırım.

Tirmizî


Allah'ım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden Sana sığınırım

Ahmed, Müsned, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî


Allah'ım! Alaca hastalığından, akıl hastalığından, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan Sana sığınırım

Ahmed, Müsned, Ebû Dâvûd


Allah'ım! Açlıktan Sana sığırım, çünkü o ne kötü bir arkadaştır. Hıyanetten de Sana sığınırım, çünkü o ne kötü bir gizli huydur.

Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Mâce


Allah'ım! Helal rızkınla beni haramlardan uzak tut! Lütfunla beni Senden başkasına muhtaç olmaktan kurtar

Ahmed, Müsned, Tirmizî


Allah'ım! Bana doğruluğu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

Tirmizî


Ey kalpleri halden hale çeviren (Allah'ım)! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl

Ahmed, Müsned, Tirmizî


Davud Aleyhisselam'ın dualarından biri şuydu:
Allah'ım! Senden sevgini, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıracak amelleri istiyorum. Allah'ım Sana olan sevimi bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan (bunlara olan sevgimden) daha fazla kıl!

Tirmizî


Allah'ım! Ben peygamberin Muhammed sallahu aleyhi ve sellem'in Senden dilediği bütün hayırları Sendin diliyorum. Peygamberin Muhammed sallahu aleyhi ve sellem'in sığındığı bütün şerlerden de Sana sığınıyorum. Yardım istenecek ancak Sensin. (Dünya ve ahirette) murada ulaştıracak da yine Sensin. (Günahtan kaçacak) güç ve (ibadet edecek) kuvvet, ancak Allah'ın yardımıyladır.

Tirmizî


Allah'ım! Senin rahmetini celbedecek, mağfiretini kazandıracak amelleri, her türlü günahdan uzak olmayı, her iyilikten nasiplenmeyi, cenneti kazanmayı ve cehennemden kurtulmayı Senden niyaz ediyorum.

Hâkim, Müsedrek

İslamda arefe günü bir tanedir. O da Kurban Bayramından bir gün önceki gündür. 

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına keffaret olur.  demiştir.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günün faziletini şöyle anlatır.

Arefe günü gelince, Yüce Allah rahmetini saçar. Hiçbir gün o günde olduğu kadar insan cehennemden azat olunmaz. Kim Arefe günü gerek dünya ve gerekse âhiret ile ilgili olarak Allah'tan bir şey isterse, Allah onun dileğini karşılar.


Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Hiç bir salih amel, Allah'a Zilhicce'nin ilk on gününde işlenen amelden daha sevimli değildir.

Rabbimiz subhânehu ve teâlâ, Fecr Sûresi‘nin girişinde bu on günün gecelerine yemin etmiştir.

“Fecre ve on geceye yemin ederim ki...”

(89/Fecr, 1, 2)

Malum, Allah bir şeye yemin etmişse, o şey mahiyetini idrak ettiğimiz ve edemediğimiz birçok açıdan son derece önemlidir.

Bu günler Ramazan aynının günlerinden daha değerlidir. 

Sakın bu günleri kaçırmayın.

يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن

Bir zaman gelecek, insanlar camileri doldurur, içlerinde (hakiki) tek mümin yoktur.

Ramazana eriştiği halde bir insan, buna Ramazanın feyzinden, bereketinden istifade edememiş, Ramazan gelmiş geçmiş de hâlâ Allah'ın mağfiret ettiği bir kul olamamışsa, Allah'ın affını, mağfiretini kazanamamışsa; yazıklar olsun o kula!.. Burnu yerde sürtsün!

Yukardaki duayı yapan Cebrail (as). Duadan sonra bu duaya amin diyen ise Hz. Muhammed (sav).

Eh artık sen düşün. Şu an kendini nerde hissediyorsun. 

Buharide geçen uzun bir hadisten alınan küçük bir pasaj dır. 

Lût kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik.

Kamer 33/34


Bir günde 25.000 e yakın insan açlıktan ölüyor. Her 10 saniyede 1 bebek açlıktan ölüyor.

Bir senede 28 milyar insana yetecek kadar yiyecek yaratılıyor. 

Peki bu yiyecekler nerede?


Gizli bir şeyleri olan insanların korktuğu durumdur. Bu tür meseleleri Rûberû halledeceksin.

Youtube da Kurzgesagt – In a Nutshell isminde bir kanal var. 

Animasyonlarla bazı merak edilenleri bilimsel olarak anlatıyor. Mesela örnek bir video "Nerede bu uzaylılar?"  

Son videosu "Korona-virüs Nedir ve Ne Yapmalısın"  takip edin.

Not : Videoların neredeyse tamamında profesyonelce çevrilmiş Türkçe alt yazı mevcuttur. 

Corona virüsü bulaşsa nolur. En kötü senaryo ölürsün.

Her bir günah bir virüstür. İnsanın kalbine işler ve eğer bu günahlar tedavi edilmez ise cehennemde acı ve sonsuz bir azap insanı bekler. 

Şeytan bir virüstür. Kendisi Allah'a bir söz vermiş ve kıyamete kadar da bu sözü tutacaktır. Eğer bu yazıyı okurken vakti girmiş namazı eda edemiyorsan bu virüs çoktan sana bulaşmıştır. 

Şimdi hesap edin bakalım. Hangi virüs daha kötü.

Bir tarafta en kötü ihtimalle ölüm, diğer tarafta sonsuza kadar acı bir azap. 

Tıkladım ama açılan sayfa para istiyor benden. 

Edison ve Teslanın en büyük farkı şudur. 

Tesla dedi ki "İnsanlara elektriği bedava verelim"

Edison dedi ki "Hayır parayla satalım"


Narsisistik kişilik bozukluğu olan kişiler, başkalarının düşünce ya da isteklerine gereken ilgiyi gösteremeyen kişilerdir. Plan ve hedeflerine ulaşamadıklarında, gereken ilgiyi göremediklerinde aynı Narkissos gibi erirler, çökerler. 

Başkalarının hakkına saygı göstermeden ve gerçeklerle bağdaşmasa bile daima kendilerini haklı göstererek ve o hedefi, gerekli emeği vermeden bile hakketmiş sayarak en önde, en gözde ve tek olmak isterler. Kendilerini başkalarının yerine koyamaz ve başkalarını anlayamazlar. Sanki her şey sadece kendileri için vardır ve ne olursa olsun her şeyin kendi amaçlarına hizmet etmesi gerekir. 

Başkalarının fikir ve hareketleri kendi amaçlarına hizmet ediyorsa vardır, aksi halde bu fikir ve hareketler tahammül edilemez düşüncelerdir. 

Gerçekle bağdaşmayan, başkalarının zararına olup sadece kendi çıkarlarına uygun, kendi plan ve hedeflerine hitap eden maddi ve manevi kazanç sağlayabilecek plan ve hedeflerine ulaşamadıklarında öfkelerine hakim olamaz, saldırganlaşır, çöker, hatta ağır psikotik tablolara girerler.

Bir hedefleri varsa bu hedefe ulaşmak için herseyi feda ederler.

Bankamız ile olan çalışmalarınız ve kredi kartı kullanımlarınız doğrultusunda, kredi kart(lar)ınıza son 90 gün içinde yansımış 142,00 TL yıllık üyelik ücret(ler)inin 71,00 TL'si iptal edilmiştir. Yıllık üyelik ücreti yansımamış olan kredi kart(lar)ınız için ise, yansıma döneminde yıllık üyelik ücreti %50 oranında iptal edilecektir.

Kartlarınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Saygılarımızla,

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.


Bankayı aramazsan 142, ararsan duruma göre indirim. 

YKB 142 TL kart ücreti yazmış. Yani kredi kartı için aylık 11.83  TL kart ücreti ödüyorum. Bir insanın Kredi kartına sahip olmasının bedeli bu. 

İptal ettireceğim dedim. 3 iş günü içinde arkadaşlarımız sizi arayacak dediler. Bekliyoruz bakalım ne olacak.

2 3